Еколошки покрет Новог Сада Вас позива на XV Mеђународну Еко-конференцију која ће се одржати у Новом Саду 21 - 24. септембра 2011.

Mотивисани чињеницом да индустријски развој и интезивна урбанизација нису праћени ни рационалним коришћењем природних ресурса ни заштитом животне средине, организатори смо традиционалног скупа научника и стручњака који доприносе решавању различитих еколошких проблема - кроз приказивање и размену искустава, мишљења и идеја.