САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ- ,,МЕТЕОР” ЈЕ МОГУЋА АГРЕСИЈА НА РУСИЈУ

 

Изнад  Урала  је 15.02.2013.  године  прелетео  горући  објекат  који  је наводно био ,,метеор” кога је пратио звучни ударни талас који је експлодирао у близини Чељабинска.        Повређено је 1.147  особа и оштећено је 2.962 објеката.  Становници  Чељабинска,  Јакатерринбурга,  Тјумена,   Кургана, Оренбурга и Магнитогорска који су посматрали летећу ужарену лопту, њен светли траг и експлозију су углавном потврдили да се осећао мирис сличан мирису барута а у устима се осећао  металичаст укус. Према објављеним подацима на месту удара у земљу направљен је кратер пречника 6 метара.

 

 

На доњој слици је приказан  је наводни ,,метеор” у лету.
Европска     свемирска    агенција    (ЕСА)     је    потврдила,     да  астероид 2012 DA14, који се кретао у орбити удаљеној 27,7 хиљада километара, нема везе са овим догађајем и да ,,метеорска киша није изазвала експлозију.

Америчка осматрачка станица на Аљасци, која је удаљена од места

догађаја 6.500 км, je посматрала лет наводног ,,метеора и објавила податак да је за време од 32,5 секунди трајао лет ,,метеора од уласка у атмосферу до експлозије. Величина ,,метеора је била пречника 10 м, тежина 10 тона док је брзина кретања била v= 11-72 km/s, са ударном снагом од 30х20 КТ=600 КТ, односно 0,6 МТ. Већа брзина је веће трење, да би тело ракете сагорело.

Осим малих фрагмената метала, нема остатака ,,метеора”, чији изглед би био сличан  приказаном на доњој слици.


Изглед материјала ,,метеора”
Руска свемирска агенција ,,Роскосмос није давала јавна саопштења.

 

 

Поставља се оправдано питање, да ли је горе описани ,етеор могао бити оружје којим је извршена агресија на Русију?  Могао је.

 

 

У књизи ,,Сјај зарђалих ракета      аутора Видa Видовића, дипл.инг. у издању  Еколошког  покрета  Новог  Сада,  2010.  г.,  на  коју                                             јавност није обратила довољно  пажње,  представљена је америчка  ракета ,,X-51” као америчко оружје ,,high tech која је недавно изашла са испитних полигона у New Mexico. Бојева глава ове ракете  заснована је   на великој кинетичкој енергији и звучном ударном таласу, тако да разорне ефекте  бојева глава постиже ударом у циљ брзином преко 5 маха и звучном експлозијом. Управо та ракета,  сагоревајући кроз ваздух надзвучном брзином, производи низ ударних таласа од којих је карактеристичан и звучни ударни талас, јер ракета

својим оштрим закривљеним носом сече таласе под углом од 900, из којих

разлога  је  ракета  названа  јахач  таласа  (,,Wave  Rider).  Тело  ракете  је направљено од никла (Ni). Ракета користи млазно гориво ,,JP-7, а не ,,heptil. Лансира се са носача ракета као што су беспилотни бомбардер ,,B-52” који путању од 960 км пређе за 10 минута, или се лансира из космоса са сателитске платформе. Брзина ракете је v= 11.200 km/h и више. Може досегнути сваки циљ на било ком делу земљине кугле за 60 минута и представља оружје којим се остварује америчка војна  доктрина брзог глобалног удара (PGS-Promt global strike) (стр.69 књиге ,,Сјај зарђалих ракета”).

 

 

У конкретном случају, технички је могуће  ракету ,,X-51 опремљену гасном  бојевом  главом  лансирате  из  космоса  са  сателитске  платформе. Уласком ракете у атмосферу тело ракете од никла сагори (зато нема остатака тела ракете, а осећа се металичаст укус у устима), а гас под притиском (као чврсто тело) у облику ваљка или лопте наставља да се креће великом брзином производећи снажан ударни талас гаса и звучни ударни талас, јонизујући ваздух иза себе, при чему на граничном слоју ваздуха и гаса долази до вискозног трења које производи светли траг на путањи ракете ка циљу.

Скоро је невероватно да руски извиђачки сателити нису регистровали летећи горући објекат и невероватно да је затајила аутоматика на систему

,,КАЗБЕК.

 

 

Прорачун  кинетичке  енергије  показује  да  је  маса  од  10  тона  гаса пречника лопте 10  м,  који се креће брзином од 11.200 km/h (11-72 km/s) износи:

M x v2         10.000 x (11,2 x 1.000)2                           Nxm

Ек = -------------- = ------------------------------------------ = 6,4 х 1010 -------------

-- = 1,78 x104 KW

2                                      2x9,81                                                    3.600 s

 

 

Укупној енергији треба уз кинетичку енергију од 18 МW додати енергију експанзије гаса, односно енергију експлозије која може бити већа 3-5 пута већа од кинетичке енергије, као и ударну енергију звука која је око 1,5-2 пута већа од кинетичке енергије, тако да укупан биланс енергије износи о управо око 600 КТ односно 0,6 МТ TNT.

 

 

Енергија експанзије гаса ксплозија) прорачунава се помоћу једначине за идеалан гас, и то;

P x V = G x R x T

Ударну енергију звука објашњавамо на следећи начин:

v

Математичка дефиниција броја Маха је ; M = --------

c

 

Када се тело креће кроз ваздух, сигнал о његовом присуству се преноси преко честица ваздуха, с једне на следећу, дуж струјнице брзином звука. При кретању с мањим брзинама од брзине звука, честице ваздуха имају времена да изменом облика своје путање заобилазе тело,  задржавајући тако своје првобитно међусобно растојање и после сигнализиране принуде од присуства тела. При томе се сматра да у струјном пољу, око тела, густина ваздуха остаје иста (нестишљиво струјање). Када је брзина тела већа од брзине звука при кретању кроз ваздух, његове честице се сударе с телом пре него што стигне сигнал до њих о присуству истог. Тело, при кретању у тим условима, гура честице ваздуха с њихове путање. То ствара грубу принуду и међусобно померање честица ваздуха у струјном пољу, што се даље простире у облику таласа.

 

У кроззвучној области брзина, успостављају се појединачни локални ударни таласи, те  нису применљиве методе прорачуна ни за подзвучну, нити за  надзвучну  аеродинамику.  У  овој   области  брзина  су  компликовани аеродинамички прорачуни, приближне тачности, што увек захтева детаљну

 експерименталну потврду. Режим лета летелица се не задржава дуже у овој области брзина. Оперативни режими лета летелица су изван тих брзина. То је пролазна област за лет на надзвучним брзинама.


 Коси ударни таласи у надзвучном струјном пољу, снимљено у аеротунелу.

 


 

 

 

 

 

Ова област аеродинамике је искуствено одређена да важи за распон брзина 1,4 < М < 6. Струјно поље је с надзвучним брзинама, односно с косим ударним  таласима.  С  повећањем  надзвучних  брзина  тела  кроз  ваздух, повећава се и нагиб косог ударног таласа. Пример је приказан на слици. Дуж граничне линије таласа, преноси се та принуда поремећаја и она је уједно и граница различитог нивоа притиска. Иза ње је нагла промена. После линије предњег ударног таласа је скок, а иза линије задњег ударног таласа је пад притиска кспанзивни талас).  Гранична  линија таласа се назива  Махова линија. У случају тачкастог поремећаја ствара се  Махов конус, чији се полуугао ψ може одредити математичким релацијама:

када  је Махов талас  у облику нормалног  ударног таласа.  Пролазак летелице кроз тај режим лаички се назива пробијање звучног зида, што је праћено звуком експлозије због тренутног скока притиска.


Ову област карактеришу велике брзине које одговарају бројевима Маха од        М 6. На овим великим брзинама су ударни таласи веома интензивни. У неким случајевима долази и до  електро-хемијских промена у ваздушном струјном пољу. Ваздух потпуно престаје да се понаша по законима идеалног (савршеног) гаса. У тим условима брзина ваздух се мора третирати као реалан гас. Појављују се феномени дисоцијације и јонизације. Поготово су присутне ове појаве у горњим слојевима атмосфере (јоносфера > 80 км), где је ваздух већ добрим делом јонизован. Аеродинамичка истраживања ових феномена се одвијају,  првенствено,  у  одговарајућим  аеротунелима.  Ове  инсталације постоје са симулацијом само великих брзина, а и с реалнијим условима у којима се истовремено симулирају и високе температуре које прате феномене хиперсоничне аеродинамике.

 

На великим висинама апсолутни притисак је драстично умањен, а с њиме и густина ваздуха. Сагласно овоме, средњи пут молекула је реда величина тела које се креће кроз ту ваздушну средину. У таквом кретању се молекули ваздуха (гаса) понашају као пројектили који бомбардују површину тела. У оваквим  условима  је  класична  аеродинамика,  континуалних  средина, немоћна. Овде се користе друге методе и технике за прорачуне.

 

 При лету у јоносфери са хиперсоничним брзинама, иза одвојеног ударног таласа, на предњем делу тела постижу се температуре око 10.000°Ц. У овим условима, прегрејаног и јонизованог ваздуха јаке електричне проводљивости, појављује се феномен дисоцијације ваздуха. Теоријске и експерименталне методе у овој области се преплићу с технологијама акцелератора,  плазме и плазма мотора.


 

У питању је струјање вискозног гаса. Њутново струјање подразумева линеарну зависност тангенцијалног напона и градијента међусобне брзине честица гаса. Тај градијент представља  константну вискозност. Код не- Њутновог струјања  вискозност    расте   у   функцији односа    вредности тангенционалног напона и градијента међусобне брзине честица гаса. Ово струјање се зове високо еластично. Постоје и неки пластични флуиди, код којих  после  одређених  вредности  односа   тангенционалног  напона  и градијента брзина, вискозност почне да опада.
У аеродинамици  се  користе  аналитичке  и  експерименталне  методе истраживања. Оне се међусобно преплићу, допуњују и испомажу. Међусобна доминација и предност ових метода зависи од врсте проблема у истраживању.


Лопта јонизованог ваздуха коју ракета вуче за собом слична ужареној (светлој) лопти коју су видели очевици из Чељабинска.Гас је највероватније експлодирао у атмосфери изнад земље, а то је тренутак када су очевици видели да се усијана лопта (светла лопта) развукла у светли траг, док је остатак гаса по  инерцији ударио у земљу и направио кратер пречника 6 м.   Да је био у питању ,,метеорит” пречника 10 м, пречник кратера би био минимално 10 м па навише, што указује да није био у питању

,,метеорит. Металичаст укус у устима очевици су осетили због изгорелог метала тела ракете, док су мирис барута очевици највероватније осетили од ракетног горива JP-7 и термохемијског процеса у интеракцији са јонизацијом ваздуха.


Ефекат дејства звука је био последњи и најјачи, те су објекти срушени и оштећени разорним ефектом звука створеним великом брзином кретања гаса кроз атмосферу.

 

 

У књизи ,,Сјај зарђалих ракета на стр. 95 наводи се да су у Оренбуршкој области инсталисани  руски ракетни системи ,,Војвода и модернизована верзија ,,Дњепар” (око 100 ракетних комплекса ) по класификацији НАТО

,,Сатана, које ракете носе по 10 нуклеарних бојевих глава и које ракете могу са мини космодрома у  Оренбургшкој области             да подигну у свемир 40 сателита,      из         којих   разлога          су                     можда          наведени ракетни          комплекси представљали циљ ракете ,,X-51.

 

 

Када би се стручно процењивала вероватноћа да је наводним ,,метеоромизвршена агресија на  Руску Федерацију, обзиром на горе изведену грубу анализу, процена вероватноће тог догађаја би била 95 %, а само 5 % да се заиста радило о ,,метеору. Питање је зашто Руска Федерација не објашњава наведени догађај?

Добро је што је систем за рано упозорење ,,КАЗБЕК највероватније затајио, јер да није затајио, вероватно би почео глобални сукоб. Свет никада није био ближе својој сопственој катаклизми, на шта је више пута упозорено у књизи ,,Сјај зарђалих ракета обрадом свих околности у којима може доћи до глобалног сукоба, што је био и основни мотив Еколошког покрета Новог Сада да изда ову књигу, чиме је књига дала снажан допринос миру и безбедности. Тога треба да буду свесни сви политичари у свету, сваки припадник наше војске, а  нарочито официри и питомци војних школа и академија до којих књига, нажалост, није стигла да им користи у пракси и даљим стручним и научним истраживањима.

 

 

 

Информативна служба Еколошког покрета Новог Сада