САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ПОВОДОМ УТВРЂИВАЊА ОДГОВОРНОСТИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРОТИВУСТАВНОГ АКТА

После утврђивања неуставности 22 одредбе Статута АПВ логично се намеће питање одговорности, како предлагача незаконито донетог и противуставног акта, тако и оних који су у Народној скупштини погазили Устав Републике Србије и усвојили незаконито донет и противуставни акт.

Незамисливо је да људи који су извршили најтеже кривично дело, напад на Уставом утврђени друштвени поредак и територијалну целовитост Републике Србије, данас састављају ,,Покрајинску Владуˮ и претендују да остану на власти и у наредном изборном периоду.

Коалиција зелених, политичка надградња еколошких организација Србије истоветног програмског опредељења, поднела је тада кривичну пријаву Републичком Јавном тужилаштву против НН лица која су сачинила противправни предлог Статута АПВ, те председника Извршног већа АПВ Бојана Пајтића који је, знајући да је Статут противуставан, проследио Предлог статута Скупштини АПВ на усвајање, те НН лица делегата Покрајинске скупштине, као и Шандора Егерешија, који је знајући да је Статут АПВ противуставан ставио на дневни ред Покрајинске скупштине противуставни акт на усвајање.

Републичко Јавно тужилаштво је одбацило наведену кривичну пријаву, и процесним злоупотребама Министарства за државну управу и локалну самоуправу (које је својим Решењем забранило пререгистрацију Коалиције зелених по новом закону о политичким организацијама) онемогућили подносиоца кривичне пријаве да по закону о кривичном поступку преузме непосредно кривично гоњење пред судом. Одбацивање кривичне пријаве, која је сада само добила потврду основаности подношења, указује на синхронизацију Јавног тужилаштва са онима који су усвојили противправно донетог и противуставног Предлога статута АПВ. Шта више, Републичко Јавно тужилаштво није у наведеном поступку ни извршило идентификацију НН лица која су сачинила противправни Предлог статута АПВ, нити идентификацију НН лица која су у Покрајинској скупштини гласала за противправни Предлог статута АПВ, чиме се и Републичко Јавно тужилаштво представило као помагач извршиоцима најтежих кривичних дела да за своја почињена кривична дела не одговарају.

Коалиција зелених је тада позвала све политичке странке из позиције и опозиције на састанак на који се одазвала само једна ванпарламентарна странка. На том састанку Коалиција зелених је изнела предлог да се на дан усвајања Статута АПВ у Народној скупштини организује општенародни протест испред Народне скупштине и да се позове Војска Србије да одмах, на лицу места, похапси све посланике Народне скупштине који су гласали за противправни и неуставни Статут АП Војводине, што је Војсци Србије и дужност у службеној надлежности да брани и сачува Уставом утврђени друштвени поредак.

Пошто се све то није догодило, одлука Уставног суда Србије да је Статут неуставан, потврђује да је на делу било угрожавање Уставом утврђеног друштвеног поретка и територијалне целовитости републике Србије, што је једно од најтежих кривичних дела, али очигледно да Коалиција зелених тада није имала с ким да заштити Републику Србију и њен Уставом утврђени друштвени поредак.

Зато још један пут пружамо шансу Јавном тужиоцу Србије да ради свој посао или ћемо га сврстати међу оне који су извршили напад на основе државе Србије са свим последицама који такав статус подразумева. Зато од Јавног тужиоца захтевамо тренутну реакцију на свако негирање одлука Уставног суда или наставка представљања у име оспорених одредби и функција Статута АПВ од стране самоизабраних челника Владе АПВ.

Дужни смо, поред тога, да упозоримо државне органе, уколико се напади на Уставом утврђени друштвени поредак и територијалну целовитост Републике Србије буду поновили, сматраћемо све постојеће државне органе Србије ненадлежним и основаћемо са народом нову државу Републику Србију.

Прилог:

- Кривична пријава против сепаратиста

Нови Сад, 12. 07. 2012. године За Патриотски блок

Никола Алексић, с.р.

РЕПУБЛИЧКОМ ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Б Е О Г Р А Д

ОШТЕЋЕНИ: Грађани АП Војводине које заступа КОАЛИЦИЈА

ЗЕЛЕНИХ из Новог Сада, Војвођанских бригада

бр.17 коју заступа НИКОЛА АЛЕКСИЋ-председник.ОСУМЊИЧЕНИ: 1. Бојан Пајтић из Новог Сада, доступан на
адреси, ИВ АП Војводине у Новом Саду, бул.
Михајла Пупина бр.16.2. Шандор Егереши из Новог Сада, доступан на
адреси, Скупштина АП Војводине у Новом
Саду, бул. Михајла Пупина бр.16
3. НН лица из посланичких група; “За европску
Војводину, ”Мађарске колиције , “СПС-
ПУПС-ПВРЕР”, “ЛСДВ” и “Заједно за
Војводину”.4. НН лица која су као посланици у Скупштини АП Војводине гласали за усвајање предлога Нацрта Статута АП Војводине, који је супротан Уставу Републике Србије.

На основу одредбе чл.223 и чл. 224 Закона о кривичном поступку Републике Србије подносимо

КРИВИЧНУ ПРИЈАВУ

Због, постојања основане сумње да је;1. Осумњичени првог реда, БОЈАН ПАЈТИЋ починио кривично дело, злоупотребе службеног положаја из чл. 359 ст. 1 КЗ РС и кривично дело, помагања из чл. 35 ст. 2 КЗ РС у извршењу кривичног дела,припремање дела против уставног уређења и безбедности Републике Србије из чл. 320 ст. 2 у вези ст. 1 КЗ РС,

2. Осумњичени другог реда, ШАНДОР ЕГЕРЕШИ је починио кривично дело, злоупотребе службеног положаја из чл. 359 ст. 1 КЗ РС и кривично дело, помагања из чл. 35 ст.2 КЗ РС у извршењу кривичног дела, припремање дела против уставног уређења и безбедности Републике Србије из чл. 320 ст. 2 у вези ст. 1 КЗ РС,

3. Осумњичена НН лица из посланичких група; “За европску Војводину, ”Мађарске колиције , “СПС-ПУПС-ПВРЕР”, “ЛСДВ” и “Заједно за Војводину”, да су починили кривично дело, злочиначког удруживања из чл.346 ст.2 у вези ст.1 КЗ РС и кривично дело, помагања из чл.35 ст.2 КЗ РС у извршењу кривичног дела, припремање дела против уставног уређења и безбедности Републике Србије из чл.320 ст.2 у вези ст.1 КЗ РС,

4. Осумњичена НН лица која су као посланици у Скупштини АП Војводине гласали за усвајање Нацрта Статута АП Војводине који је супротан Уставу Републике Србије, да су починили кривично дело,припремање дела против уставног уређења и безбедности Републике Србије из чл. 320 ст. 2 у вези ст. 1 КЗ РС,тако што је;1. Осумњичени првог реда, БОЈАН ПАЈТИЋ, као службено лице у својству Председника ИВ АП Војводине вршењем своје службе у складу са Уставом и Законом у намери да теже повреди право грађана АП Војводине на аутономију која је у складу са Уставом Републике Србије,

дана 14.10.2008. године у Новом Саду у згради Скупштине АП Војводине, није предузео мере из његове надлежности из чл.47 Статута АП Војводине (ИВ АП Војводине је овлашћени предлагач), да се са дневног реда Скупштине повуче Предлог Статута АП Војводине који је супротан Уставу Републике Србије и којим се доводи у питање територијално јединство и уставно правни поредак Републике Србије, на који начин је намерно и умишљајно створио услове и отклонио препреке за извршење кривичног дела, помажући НН лицима, која су у својству посланика АП Војводине, да већином гласова усвоје Предлог Статута АП Војводине који је супротан Уставу Републике Србије и којим се доводи у питање територијално јединство и уставно правни поредак Републике Србије, због чега се основано сумња да је Осумњичени првог реда, БОЈАН ПАЈТИЋ починио кривично дело, злоупотребе службеног положаја из чл. 359 ст. 1 КЗ РС и кривично дело, помагања из чл. 35 ст. 2 КЗ РС у извршењу кривичног дела, припремање дела против уставног уређења и безбедности Републике Србије из чл.320 ст.2 у вези ст.1 КЗ РС,

2. Осумњичени другог реда, ШАНДОР ЕГЕРЕШИ, као службено лице у својству Председника Скупштине АП Војводине искоришћавањем свог службеног положаја и злоупотребом својих службених овлашћења из Статута АП Војводине и Пословника о раду Скупштине АП Војводине, у намери да теже повреди право грађана АП Војводине на аутономију која је у складу са Уставом Републике Србије,

дана 14.10.2008. године у Новом Саду у згради Скупштине АП Војводине, умишљајно и намерно ставио на дневни ред Скупштине АП Војводине, усвајање Предлог Статута АП Војводине који је супротан Уставу Републике Србије и којим се доводи у питање територијално јединство и уставно правни поредак Републике Србије, на који начин је намерно и умишљајно створио услове и отклонио препреке за извршење кривичног дела, помажући НН лицима која су у својству посланика АП Војводине, да већином гласова усвоје Предлог Статута АП Војводине који је супротан Уставу Републике Србије и којим се доводи у питање територијално јединство и уставно правни поредак Републике Србије, због чега се основано сумња да је Осумњичени другог реда, ШАНДОР ЕГЕРЕШИ, починио кривично дело, злоупотребе службеног положаја из чл. 359 ст. 1 КЗ РС и кривично дело, помагања из чл. 35 ст. 2 КЗ РС у извршењу кривичног дела, припремање дела против уставног уређења и безбедности Републике Србије из чл. 320 ст. 2 у вези ст. 1 КЗ РС,тако, што су :3. Осумњичена НН лица из посланичких група; “За европску Војводину, ”Мађарске колиције , “СПС-ПУПС-ПВРЕР”, “ЛСДВ” и “Заједно за Војводину”, као организована група у оквиру Координационог тела наведених посланичких група која је имала за циљ вршење кривичних дела,

дана 16.09.2008. године у Новом Саду у згради Скупштине АП Војводине, прихватила текст непознатог аутора и неовлашћеног предлагача, Нацрта Статута АП Војводине који је супротан Уставу Републике Србије и којим се доводи у питање територијално јединство и уставно правни поредак Републике Србије, и неовлашћено донела одлуку да се пре утврђивања текста предлога Нацрта Статута АП Војводине, Нацрт Статута АП Војводине упути на јавну расправу са упуством да се сва мишљења, примедбе и предлози током јавне расправе могу доставити до 30.09.2008. године Координационом телу или појединачно посланичким групама, су неовлашћено вршили надлежности Скупштине АП Војводине, којим радњама су намерно и умишљајно створили услове за извршење кривичног дела, помажући НН лицима која су у својству посланика АП Војводине, да већином гласова усвоје Предлог Статута АП Војводине који је супротан Уставу Републике Србије и којим се доводи у питање територијално јединство и уставно правни поредак Републике Србије, због чега се основано сумња да су осумњичена НН лица из посланичких група; “За европску Војводину, ”Мађарске колиције , “СПС-ПУПС-ПВРЕР”, “ЛСДВ” и “Заједно за Војводину” починила кривично дело, злочиначког удруживања из чл.346 ст.2 у вези ст.1 КЗ РС и кривично дело, помагања из чл.35 ст.2 КЗ РС у извршењу кривичног дела, припремање дела против уставног уређења и безбедности Републике Србије из чл.320 ст.2 у вези ст.1 КЗ РС,

4. Осумњичена НН лица која су као посланици у Скупштини АП Војводине гласали за усвајање Предлог Статута АП Војводине који је супротан Уставу Републике Србије, су намерно и умишљајно а у циљу рушења Уставом утврђеног поретка Републике Србије, су;

дана 14.10.2008. године у Новом Саду у згради Скупштине АП Војводине, гласали за одлуку којом се усваја Предлог Статута АП Војводине који је супротан Уставу Републике Србије и којим се доводи у питање територијално јединство и уставно правни поредак Републике Србије, због чега се основано сумња да је Осумњичена НН лица, посланици Скупштине АП Војводине који су гласали за противуставну и незакониту одлуку, починили кривично дело, припремање дела против уставног уређења и безбедности Републике Србије из чл.320 ст.2 у вези ст.1 КЗ РС,ДОКАЗИ: 1. Предлог Статута АП Војводине.

2. Чланак у листу ДНЕВНИК од 19.09.2008. године

3. Да се службеним путем прибави Одлука Скупштине АП Војводине од 14.10.2008. године којом се усваја Предлог Статута АП Војводине

4. Да надлежни органи Републике Србије утврде НН лица, околности и процедуру под којима су сачинили и усвојили Нацрт Статута АП Војводине

5. Да се саслушају сви Осумњичени од 1-4 реда.


О б р а з л о ж е њ еНацрт Статута АП Војводине није предложио овлашћени предлагач из чл.47 Статута АП Војводине (40.000 бирача, 1/3 покрајинских посланика и ИВ АП Војводине). Нацрт Статута АП Војводине, непознатог аутора и предлагача је јавно објавио лист “ДНЕВНИК” у свом издању дана 19.09.2008. године. У листу “ДНЕВНИК” је наведено да је на седници Координационог тела посланичких група; “За европску Војводину, ”Мађарске колиције , “СПС-ПУПС-ПВРЕР”, “ЛСДВ” и “Заједно за Војводину” која је одржана 16.09.2008. године прихваћен текст Нацрта Статута АП Војводине и донета одлука да се пре утврђивања текста Нацрта Статута АП Војводине текст Нацрта Статута АП Војводине упути на јавну расправу, што није у надлежности те групе, већ искључиво у надлежности Скупштине АП Војводине.Нацрт Статута АП Војводине је супротан Уставу Републике Србије и њиме се доводи у питање територијално јединство и уставно правни поредак Републике Србије, обзиром да;- супротно чл.182 ст.4 Устава РС којим је утврђено да територија аутономне покрајине одређује се искључиво законом (Закон о територијалној организацији РС), а никако Статутом АП Војводине као што је предвиђено у предлогу Нацрта Статута АП Војводине у чл.3 се одређује територија АП Војводине, као територија географских области; Бачке, Баната и Срема што је супротно чл.27 Закона о територијалној организацији којим је прописано да се територија АП Војводине састоји од територија општина (45), и неуставно се прописује да се територија АП Војводине не може мењати без сагласности њених грађана изражене на Референдуму, којом одредбом се одузима суверенитет Републици Србији над делом њене територије, јер је чл.97 ст.1 тач.3 Устава РС утврђено, да Република Србија уређује и обезбеђује територијалну организацију Републике Србије; систем локалне самоуправе, што када се доведе у везу са неуставном одредбом чл.1 ст.1 Нацрта Статута АП Војводине којом се утврђује да је АП Војводина демократска европска регија, дефинише територију АП Војводине у оквиру неке друге територије која је изван територије Републике Србије и даје јој међународно правни субјективитет који је супротан чл.97 ст.1 тач.1, чл.181 и чл.182 Устава РС, из којих разлога се очигледно; АП Војводини дају елементи државности на штету Републике Србије и угрожава се суверенитет и територијално јединство Републике Србије и њен међународно правни субјективитет

- Неуставном одредбом чл.11 предлога Нацрта Статута АП Војводине, утврђује се имовина АП Војводине, што је супротно одредби чл.87 и чл.183 ст.5 Устава РС којим је прописано да држава Република Србија има имовину, а да се аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, имовина даје на управљање и

коришћење на начин прописан законом.

- Неуставном одредбом чл.16 предлога Нацрта Статута АП Војводине, се АП Војводини даје међународно правни субјективитет, који по Уставу има сам Република Србија, јер АП Војводина не може оснивати представништва у регионима Европе и Бриселу који су у скривеној форми амбасаде или дипломатско конзуларна Представништва.

- Неуставне су и друге одредбе предлога Нацрта Статута АП Војводине, као што су:- чл.17 предлога Нацрта Статута АП Војводине којим се предвиђа Војвођанска академија наука и уметности, што је у директној супротности са чл.183 Устава РС

- чл.19 предлога Нацрта Статута којим се набрајају правни акти које доносе органи АП Војводине, што је супротно чл.194 ст.1, чл.195 ст.2 Устава РС којима је утврђено, да је правни поредак РС јединствен, да је утврђена хијерархија правних аката, а да Статут, одлуке (које имају карактер закона), и сви општи акти АП Војводине морају бити у сагласности са Уставом РС,

- чл.27-23 и чл.30 предлога Нацрта Статута АП Војводине, којим се утврђују надлежности АП Војводине је супротан чл.177 ст.2 Устава РС, којим је утврђено, да се законом утврђује која су питања од републичког, покрајинског и локалног значаја, а АП Војводина не може својим актима уређивати питања која су у надлежности Републике Србије,

- чл.34 предлога Нацрта Статута АП Војводине којом се утврђује да Скупштина АП Војводине предлаже мрежу судова на територији АП Војводине, што је супротно чл.142 ст.1 Устава РС којим је утврђено, да је судска власт јединствена на територији Републике Србије,

- чл.26 предлога Нацрта Статута АП Војводине, којим је предвиђено да у службеној употреби будусрпски језик и ћирилично писмо, мађарски, словачки, хрватски, румунски и русински језик и њихова писма, што је супротно чл.10 Устава РС којим је утврђено да је у службеној употреби у Србији само српски језик и ћирилично писмо, док је употреба других језика и писама дозвољена, али се то уређује Законом, а не Статутом АП Војводине,

- чл.10 предлога Нацрта Статута, којим је предвиђено да АП Војводина има главни град и да је то Нови Сад, што је супротно чл.9 и чл. 189 Устава РС којима је утврђено да само Република Србија има главни град и да је то Београд, а да се сви остали градови, па и Нови Сад, уређују Законом којим се уређује локална самоуправа,

- чл.38 и чл.58 предлога Нацрта Статута АП Војводине којим је предвиђен имунитет посланика и чланова владе АП Војводине, је супротан Уставу РС, који у чл.103, чл.119, чл.134, чл.151, чл.162 Устава РС прописује имунитет само за носиоце функција на републичком нивоу, а никако на покрајинском нивоу,

- чл.47 предлога Нацрта Статута АП Војводине којим је предвиђено да АП Војводина има своју Владу, што је супротно Уставу РС, чл. 122 и чл. 179, којима је утврђено да само Република Србија има Владу, а да АП Војводина самостално прописује и уређује надлежност својих органа у складу са Уставом РС иСтатутом АП Војводине,

- чл.6 предлога Нацрта Статута АП Војводине којим је предвиђена национална равноправност националних заједница које живе у Војводини, коју надлежност има само Република Србија на основу чл.14 ст.2 и чл.76 ст.1 Устава РС, а што је контрадикторно и самој одредби чл.1 предлога Нацрта Статута АП Војводине, којим је предвиђено да је аутономна покрајина грађанки и грађана, на који начин се грађани раздвајају по националној основи, што значи уводи се национална дискриминација и неравноправност националних заједница, што може бити разлог међунационалних неслагања и међунационалних сукоба,

- чл.20 до чл.26 предлога Нацрта Статута АП Војводине је предвиђено остваривање и заштита људских права и мањинских права, што је у надлежности Републике Србије по чл.21 ст.4 и чл.76 ст.3 Устава РС, а никако у надлежности АП Војводине,

- и друге непоменуте одредбе предлога Нацрта Статута АП Војводине нису у сагласности са Уставом РС,Предлагањем и усвајањем Предлога Статута АП Војводине се подрива и руши Уставом утврђени поредак Републике Србије и заснован је на сецесионистичкој политичкој тези, “Војводина Република” и конспиративном и субвезирвном пројекту (који нећемо доказивати) шифрованим под називом, “Птица сломљених крила” који је означен на основу политичке поруке једног од вођа маспока у Хрватској, Пере Пиркера, да; “Србији треба одсећи крила, одузимајући јој покрајине; Косово и Метохију и Војводину”, што је веома опасан догађај који може изазвати грађански сукоб у Војводини и угрозити безбедност Републике Србије.Службена лица којима је у надлежности да спречавају незаконите појаве, нису предузела мере из своје надлежности да овај горе описани и опасни догађај спрече, и отуда произилази њихова одговорност на основу њихове кривице.На основу предњег, Оштећени предлажу да Републичко Јавно Тужилаштво предузме све мере на гоњењу квалификованих кривичних дела и учиниоца, а нарочито да определи које ће Тужилаштво водити поступак по овој кривичној пријави (Специјално тужилаштво или Окружно Тужилаштво у Новом Саду).У Новом Саду, ЗА ОШТЕЋЕНE21.10.2008. године

_________________________

Никола Алексић