ПРОЈЕКТИ

Пројектне активности

 

Помак ка одрживој потрошњи топлотне енергије

у Новом Саду

ekopokret

Пројекат се спроводи средствима програма SECTOR који имплементира Регионални центар за животну средину (REC). Програм финансира Шведска агенција за међународни развој и сарадњу (SIDA).

SECTOR
SIDA
REC

 

Циљ Пројекта: Установити да ли „грејемо улице” ?

Циљ овог пројекта је да се укаже на могућности уштеде топлотне енергије у Новом Саду. Учешће јавности у овом процесу је веома битно, јер управо грађани треба да буду свесни користи од уштеде енергије кроз добру термоизолованост зграда.

Да би се могло коментарисати стање термоизолованости зграда у Новом Саду, у оквиру овог Пројекта, прво се мора извршитии контрола. У ту сврху, спровешће се снимање термоизолованости појединих стамбених и пословних објеката уз помоћ камере која регистује инфрацрвена зрачења.

 

Шта је термовизија?

Свако тело које се налази на температурама вишим од апсолутне нуле емитује топлоту зрачењем. Чак је и лед емитује. Са повећањем температуре повећава се и количина емитоване топлоте. Поменуто зрачење је у инфрацрвеном делу спектра које човеково око не види. Термовизијска камера га детектује и помоћу ње се долази до података о температури објекта, тела, или површине.

.TERMOVIZIJA

 

Слике које се добијају снимањем термовизијским камерама су веома живо обојене, а топлије боје обично представјају и топлија тела.

Куће које имају мале губитке топлоте називају се пасивним кућама. Током пројекта ћемо видети колико оне коштају и колико смо далеко од њих.

Наш стандард дозвољава извесне губитке топлоте кроз зидове. Пројекат ће показати да ли поштујемо наше прописе.

 

Ко плаћа цех нерационалног грејања?

Данас ми плаћамо део тога. Плаћамо потрошњу топлотне енергије по квадрату стамбене површине. Уколико трошимо више енергије него што нам је потребно, разлику стварне и обрачунате потрошње плаћа Град кроз средства за набавку горива за грејање.

Зар не би било боље да се део тих средстава преусмери у здравство, вртиће, школе, паркове?!

Сутра ћемо ми плаћати по потрошњи, тј. читав «цех». Као што плаћамо струју, плаћаћемо и топлоту по утрошеној јединици енергије. А цене горива НЕЋЕ бити ниже, пошто су резерве енергената све мање и још се додатно повећава емисија гасова који узрокују ефекат стаклене баште, са свим негативним последицама које он доноси.

 

И Ви можете помоћи на један од следећих начина !


Уз мало добре воље Ви можете уштедети топлоту:

- спуштањем ролетни и навлачењем завесa и застора на прозоре преко ноћи;

- искључивањем грејања када не боравитe у просторији;
- смањивањем температуре у стану за 10C.

 

Уз мала улагања Ви можете побољшати изолованост свог стана

- постављањем самолепљивих трака на ивице прозора и врата;
- попуњавањем шупљина и рупа око прозора и врата пурпен масом;

- постављањем застора који рефлектују топлоту између радијатора и зида.

 

Уз мало већа улагања изолованост се побољшава

- заменом прозора и врата која не дихтују (постављањем прозора са дуплим стаклима и сл.);
- постављањем унутрашње изолације (ламперија, плута, стиропор и сл.);
- изоловањем тавана и крова (стаклена вуна, трска и сл.);

- уградњом регулатора топлоте у стану;
- изоловањем цеви топловода.

 

Уколико желите максималан ефекат

- изолујте целу зграду са спољне стране;
- саградите нов објекат који ће бити максимално добро термоизолован, односно саградите пасивну кућу.

 

Шта урадити у случају када је у стану претопло зими?

- Проветравајте стан више пута у току дана по неколико минута (немојте оставити полуотворен прозор).
- Уколико можете да регулишете температуру у стану, одржавајте је на препоручених 18-22оC.
- Уколико не можете сами да регулишете температуру у стану, обратите се надлежној служби у топлани да вам смањи грејање.

 

Користи од термоизолованости лети

Ако сте „запушили” сва места која су пропуштала хладноћу, и лети ћете бити изненађени колико дуго може да се задржи хладовима.

 

Шта ће бити са резултатима мерења?

Резултати истраживања на пројекту ће бити доступни јавности преко сајта еколошког покрета www.ekopokret.org.rs, и саопштени преко средстава јавног информисања, ТВ Канал 9 и других радио и ТВ станица. Извештај са подацима ће бити штампан у виду брошура, које ће бити подељене грађанима. Такође, извештај о резултатима мерења термоизолованости објеката у Новом Саду биће послат и Градској управи за заштиту животне средине, Покрајинском секретаријату за заштиту животне средине, Новосадској топлани, Министарству за енергетику Републике Србије и другим институцијама.

Своје предлоге и коментаре у вези са темом пројекта можете нам слати електронски на email адресу ekopokretweb@gmail.com, или нам се обратити путем телефона 021/529-096.

 

Све информације о пројекту и резултате мерења можете видети на адреси:

www.poptens.info

 

Можете преузети комплетну брошуру на следећем линку:

Брошура

 

Учесници на пројекту

 

Еколошки покрет града Новог Сада – носилац пројекта


Факултет техничких наука УНС – консултант


ТВ Канал 9 – медијска подршка