Постаните члан Еколошког покрета Вашег града!

УПУТСТВО Молимо обратите се на број телефона 021/529-096 да би Вас упутили на локални Еколошки покрет Вашег града или на оснивање истог! ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЧЛАНА ЕКОЛОШКОГ ПОКРЕТА ГРАДА НОВОГ САДА -Да се активно залаже за заштиту животне средине и духовног наслеђа. -Да се активно залаже за подизање нивоа еколошке свести, образовања и информисања јавности о условима живота. -Да се активно залаже за оживотворење декларације „Нови Сад – ка еколошком граду“. -Да самостално покреће и учествује у свим акцијама Еколошког покрета у циљу побољшања услова живота и очувања свеукупних вредности Новог Сада. -Да подржава Еколошки покрет у напорима да се Скупштина града претвори у сервис грађана. -Да штити углед Еколошког покрета и шири идеју о потреби заштите и унапређења животне средине.