Еко конференција

Еколошки покрет Новог Сада закључно са 2010-ом годином, организовао је 14 (четрнаест) међународних научних Еко-конференција® ; 8 (осам) о заштити животне средине градова и приградских насеља и 6 (шест) о здравствено безбедној храни. Иза њих је до сада остало више од 1.600 (хиљаду и шесто) научних радова објављених у целовитом облику на више од 12.000 (дванаест хиљада) страница текста. Прво истицање заставе УН у Србији Еко-конференција о здравствено безбедној храни -Суорганизатори Еко-конференција® су једна академија наука и чак три државна универзитета, један приватни и два института: Војвођанска академија наука и уметности, Универзитет у Новом Саду, Универзитет у Београду, Руски државни пољопривредни универзитет ,,К.А.Тимирјазев”, Међународни независни еколошко политиколошки универзитет у Москви, Институт за ратарство и повртарство у Новом Саду, Институт за прехрамбене технологије у Новом Саду и национална еколошка организација Италије-Legambiente. Директор UNESCO-a за Европу г. Engelbert Ruoss Традиционални покровитељ Еко-конференције® је Матица српска, и закључно са 2010. годином, четврти пут заредом, Уједињене нације преко ресорних организација UNESCO и UN FAO. -Пошто је у Србији забрањен успех, Еко-конференција® је стављена под најстрашнију медијску и финансијску блокаду. Због тога је Никола Алексић морао четири пута да заложи сопствени стан у хипотеку пословне банке да би Еколошки покрет могао да добије краткорочни кредит да би премостио тренутне тешкоће у припреми и одржавању Еко-конференција®. -Еко-конференцију® 2007 под првим покровитељством УН отворио је директор UNESCO-а за Европу без присуства иједног новинара, јер им је режим забранио присуство. Претходно је Председник Владе Војислав Коштуница одбио да је отвори, хвала му до неба!

eko konferencija 2017