Радмила Шовљански

Поштоване колеге и драги пријатељи,
Са посебним задовољством вас позивамо на свечаност доделе јубиларне, десете Медаље части Новог Сада која ће бити додељена проф. др Радмили Шовљански, дипломираној фармацеуткињи, специјалисти токсиколошке хемије која је дала огроман допринос развоју науке и праксе у тој области.
Свечаност ће бити одржана у Покрајинском заводу за заштиту природе, Радничка 20А са почетком у 18.00 часова.
Искрено се надамо да ћете нас почаствовати својим присуством и увеличати свечаност доделе јубиларне Медаље части Новог Сада.
У прилогу Вам достављамо биографију добитнице Медаље части Новог Сада и саопштење поводом 29-годишњице оснивања и рада Еколошког покрета Новог Сада ради увида.
С поштовањем.
МИ ВАС ОЧЕКУЈЕМО!
 
ИНФОРМАТИВНА СЛУЖБА ЕКОЛОШКОГ ПОКРЕТА НОВОГ САДА
 
БИОГРАФИЈА ПРОФ. ДР РАДМИЛЕ ШОВЉАНСКИДОБИТНИЦЕ МЕДАЉЕ ЧАСТИ НОВОГ САДАПроф. др Радмила Шовљански, рођена Сакач,дипломирани фармацеут, специјалиста токсиколошке хемије,фитофармацеут и редовни професор Пољопривредногфакултета Универзитета у Новом Саду у пензији, рођена је1930. у Београду. Основну школу је завршила у Ђурђеву, ареалну гимназију у Осијеку 1948.Потом је уписала Фармацеутски факултет наСвеучилишту у Загребу. Од 1953 -57. је била запослена уапотеци Војне болнице у Петроварадину, Народној апотеци уСрбобрану и Тителу. Потом је започела четворогодишњуспецијализацију из токсиколошке хемије на Фармацеутскоми Медицинском факултету Универзитета у Београду и ВојноМедицинској Академији у Београду.Као службеница Покрајинског секретаријата заунутрашње послове провела је специјализацију изтоксиколошке хемије на Институту за судску медицинуМедицинског факултета, Институту за токсиколошку хемијуФармацеутског факултета, Војно медицинској академији уБеограду и Институту за здравствену заштиту у Новом Саду иделом на медицинским факултетима у Загребу и Љубљани.Стручни испит је положила 1957, а специјалистички изтоксиколошке хемије на Фармацеутском факултету уБеограду 1961. Била је први фармацеут из грађанства који јеположио тај испит.Са супругом, Мирославом Шовљанским је билаутемељивач Центра за криминалистику и судску медицину сатоксикологијом Покрајинског секретаријата за унутрашњепослове у Новом Саду. Данас је то Институт за судскумедицину Медицинског факултета. Радила је све судскехемијско-токсиколошке анализе хуманог материјала у вези сатровањима, сумњивим смртним случајевима иалкохолисаношћу.Од 1965. је радила на Пољопривредном факултету уНовом Саду у свим звањима од асистента до редовногпрофесора. Радила је на предмету фитофармација и увела јепредмет токсикологија пестицида за редовне ипоследипломске студије. Докторску дисертацију поднасловом: ,,Степен и брзина деградације неких пестицида приусловима интензивне хемијске заштите шећерне репеˮодбранила је на Фармацеутском факултету у Београду 1971.године.На пољопривредном факултету је организовала хемијскулабораторију за званична испитивања физичко-хемијскихсвојстава формулисаних препарата пестицида, а затим илабораторију за одређивање активних супстанци пестицида ињихових остатака у пољопривредним културама, воћу,поврћу, тржишним узорцима, земљишту, води, сточној храни,лековитом биљу, дечјој храни и др., као и у пчелама, рибама,органима домаћих животиња и дивљачи.Својим радом је утрла пут системској провери животнихнамирница и производњи здравствено безбедне хране чиме једопринела очувању здравља становништва наше земље.Од тог времена се интензивно бави образовањем оправилној примени пестицида, заштити људског иживотињског здравља као и заштити животне средине одпестицида, њихове неправилне и прекомерне примене.Активна је у раду Еколошког покрета и од 1995. је била уНаучном одбору у 22 до сада одржане Међународне научнеЕко-конференције.Била је рецензент бројних радоваприказаних у тематским зборницима и другимпубликацијама.Објавила је 150 научних и 60 стручних публикација, укоауторству је објавила 17 књига и уџбеника, једнумонографију О отровима и наркотицима у криминалистичкојобради (1971) и један Речник заштите биља и животне срединена четири језика упоредно; српском, русинском, латинском иенглеском језику.Добитница је Повеља Удружења за заштиту биља иЕколошког покрета Новог Сада и Награде за животно делоУдружења универзитетских професора и научних радника, аод данас је носилац и Медаље части Новог Сада.