Еколошки покрет Новог Сада Вас позива на XV Mеђународну Еко-конференцију која ће се одржати у Новом Саду 21 - 24. септембра 2011.

Mотивисани чињеницом да индустријски развој и интезивна урбанизација нису праћени ни рационалним коришћењем природних ресурса ни заштитом животне средине, организатори смо традиционалног скупа научника и стручњака који доприносе решавању различитих еколошких проблема - кроз приказивање и размену искустава, мишљења и идеја.

Резолуцијом Еко-конференције, 1995. године је утврђено да се сваке непарне године у Новом Саду одржава "Еко-конференција о заштити животне средине градова и приградских насеља". У циљу употпуњавања програмског опредељења, парним годинама, почев од 2000-те године, организује се комплементарна "Еко-конференција о здравствено безбедној храни".

Програмски савет Еколошког покрета града Новог Сада је одлучио да Еко-конференција од 2007 године надаље буде искључиво научног карактера. Службени језици Еко-конференције су српски и енглески језик, а тематски зборник се штампа на енглеском језику у целини.

Од учесника се очекује прилагање оригиналних научних радова који до сада нису публиковани .