ОСНОВИ МОДЕЛА НОВОГ ИЗБОРНОГ ЗАКОНА

ОСНОВИ МОДЕЛА НОВОГ ИЗБОРНОГ ЗАКОНА ПО ПРЕДЛОГУ ЕКОЛОШКОГ ПОКРЕТА НОВОГ САДА, БАЗЕ ПАТРИОТСКОГ БЛОКА

 

 

Еколошки покрет износи свој предлог модела новог изборног закона који би се применио тек после образовања Владе националног спаса и уклањања издајничког режима и задужује Патриотски блок да га заступа.

 

 

ПРЕДУСЛОВ ПРИМЕНЕ НОВОГ ИЗБОРНОГ ЗAКОНА

 

Основни предуслов примене новог изборног закона је сређивање бирачких спискова што подразумева нови попис бирача, чишћење спискова од непостојећих и дуплираних гласача. Тако обновљен и ревидиран бирачки списак би био постављен на интернет да сваки грађанин може отворити списак бирача, пронаћи свој град, општину и насељено место, своју улицу и своју кућу или стан са тачно уписаним бројем и именом пунолетних лица који имају право гласа.

 

ИЗБОРНИ ПРОЦЕС И КОНТРОЛА ГЛАСАЊА

 

Тако уређен бирачки списак би био основа за гласање на гласачком месту на коме би се по посебном програму верификовао сваки гласач и аутоматски обележавао на бирачком списку да је искористио своје гласачко право. Тако уређен преглед гласања би био јаван и прегледан тако да би свако могао проверити верификоване гласаче на бирачком списку у свом граду, општини и насељеном месту, својој улици и својој кући или стану са тачно уписаним изашлим бирачима са именом лица који су употребили своје право гласа. 

Наведени уређени програм верификације гласања би омогућио да се пребројавање гласова и објављивање резултата гласања изврши у рекордно кратком року без могућности накнадног прекрајања изборних резултата. Тако избројани и усаглашени резултати гласања са бројем изашлих бирача би били јавни и доступни на интернету тако да би сваки грађанин потом могао да приступи објављеним резултатима и да види резултат на свом гласачком месту, у свом насељеном месту, општини, граду и на националном нивоу без могућности накнадног прекрајања изборне воље бирача.

 

 

 

ИЗБОРНИ СИСТЕМ  НОВОГ ИЗБОРНОГ ЗАКОНА

 

Изборни систем по предлогу новог изборног закона би био већински на свим нивоима чиме би се развластиле интересне групе које су пропорционалним изборним системом узурпирале и законодавну и извршну власт супротно уставним начелима, деградирале парламентарни систем до карикатуралности, урушиле све институције једне државе и извршиле пљачку народа и државе невиђених размера у историји Србије.

 

ИЗБОРИ ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 

Предлагање кандидата за председника Републике Србије би се вршило на предлог најмање 10.000 (десет хиљада) оверених потписа грађанаРепублике Србије.

Кандидат за председника Србије би морао да има држављанство само Републике Србије, да није под истрагом и да није кажњаван за дела злоупотребе службеног положаја и дела против имовине и лица. Уз кандидатуру би морао да приложи оверену изјаву да за свој рад гарантује целокупном својом имовином.

Кандидатуру би могле да поднесу сва правна лица са друштвене сцене и неформалне групе грађана уколико поднесу кандидатуру са најмање 10.000 (десет хиљада) оверених потписа грађана са правом гласа.

Кандидатуру би могли да поднесу и грађани из расејања Србског народа под истим условима. 

За сваког кандидата за председника Републике Србије би се учинио јавним и сваком грађанину Републике доступним здравствени картон кандидата од момента пунолетства до дана подношења кандидатуре.

 

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНУ СКУПШТИНУ

 

Свака општина у Србији би била једна изборна јединица за избор народних посланика, а изабрана лица би за свој рад полагала рачун грађанима који су их бирали. Описаним моделом новог изборног закона грађани би били подстакнути да предлажу најстручније и најчасније особе из своје средине без обзира на пол.

Народни посланици би се бирали на основу 500 (петсто) оверених потписа предлагача, а председник Народне скупштине на писани предлог 10 (десет) процената броја народних посланика.

Сви кандидати за посланике би морали имати држављанство само Републике Србије и морали би приликом полагања кандидатуре приложити потврду из Суда да нису под истрагом и да нису кажњавани за кривична дела злоупотребе службеног положаја или за дела против имовине и лица, као и  потписану изјаву оверену у суду да ће за свој рад на изабраној функцији гарантовати целокупном својом имовином. Таква пракса је постојала пре Другог светског рата и не би представљала новину.

 

ИЗБОР ВЛАДЕ

 

Председник Републике Србије би мандатара за избор Владе могао да изабере само из редова изабраних посланика, чиме би се спречио утицај страних агентура и кругова изван поверења бирача.

Мандатар за избор Владе би кандидате за министре могао да предложи из редова посланика као и изван Народне скупштине по свом избору из редова афирмисаних стручњака који би такође приложили потребне потврде да нису под истрагом и кажњавани као и изјаву о гаранцији својом имовином за свој рад.

Изабраним члановима Владе би престао мандат народног посланика у случају избора, а њихово место би заузели другопласирани на парламенатарним изборима у њиховим изборним јединицама.

Сви кандидати би морали имати држављанство само Републике Србије.

 

ИЗБОРИ ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

                                 

Свака месна заједница на локалном нивоу би била изборна јединица за избор одборника локалне самоуправе.

Одборници на локалном нивоу би се бирали на оверени потпис најмање 50 (педесет) предлагача изборне јединице коју ће представљати уз исту обавезу прилагања потврде из Суда да нису под истрагом и да нису кажњавани за кривична дела злоупотребе службеног положаја или за дела против имовине и лица.

Градоначелници градова, односно председници општина би били бирани на непосредним изборима на основу оверених потписа најмање 10 (десет) процената бирача које би представљали.

Председници скупштина локалне самоуправе би се бирали од стране изабраних одборника на писани предлог најмање 10 (десет) одборника.

 

ИЗБОР ГРАДСКИХ, ОДНОСНО ОПШТИНСКИХ УПРАВА

 

Чланови градских, односно општинских управа би се бирали од стране Скупштине на предлог градоначелника, односно председника општине у броју одређеном према Статуту локалне самоуправе за одређене области функционисања локалне самоуправе.

За предложене чланове градских, односно општинских управа пре избора би важиле исте одредбе као и за избор градоначелника, односно председника општине и одборника да нису под истрагом нити кажњавани, као и оверена изјава о гаранцији својом имовином за свој рад у градској, односно општинској управи.

 

ОПОЗИВ ИЗАБРАНИХ ЛИЦА

 

Изабрана лица би се могла опозвати уколико то образложеним писаним путем затражи  исти број бирача који су га и предложили из његове изборне јединице. 

                

НЕСПОЈИВОСТ ОБАВЉАЊА ДРУГЕ ДЕЛАТНОСТИ ЗА ВРЕМЕ МАНДАТА НАРОДНОГ ПОСЛАНИКА

 

Изабрани народни посланици, чланови Владе, градоначелници и председници локалних самоуправа не би могли да обављају неку другу приватну делатност за време трајања мандата на који су изабрани ради  спречавања сукоба интереса.

Радни стаж изабраних лица на наведеним функцијама би се водио на функцији коју обављају, а присуство народних посланика на седницама Народне скупштине би било обавезујуће. Неоправдано одсуство са седнице Народне скупштине би се одражавало на примања народних посланика због избегавања радних обавеза.

 

ИМУНИТЕТ ИЗАБРАНИХ ЛИЦА

 

Имунитет изабраних лица би важио само до тренутка извршења кривичног дела, односно прекршаја против јавног реда и мира или безбедности саобраћаја чиме се обезбеђује уставно начело равноправности свих грађана Републике Србије.

Осуђујућа пресуда затворском казном изабраним лицима би представљала аутоматски опозив и замена са другопласираним кандидатом у изборном процесу у локалној самоуправи коју је изабрано лице представљало.

 

ОБАВЕЗНОСТ ИЗЛАСКА НА ИЗБОРЕ

 

По предложеном моделу новог изборног закона увела би се обавезност изласка на изборе уз казне за гласаче који из неоправданих разлога не изађу на изборе. Држава мора да функционише, а избори јој то омогућују. Претходни период је показао до чега може довести комформизам или незаинтересованост грађана за функционисање државе из било ког разлога.

Казна за неизлазак на изборе би се утврдила у износу таксе за подршку кандидатури увећане сто пута. 

 

                                                                                   Директор

                                                                            Никола Алексић, с.р.