Еко-конференција 2013

XVII МЕЂУНАРОДНА ЕКО-КОНФЕРЕНЦИЈА®
X Заштита животне средине градова и приградских насеља
Нови Сад, 25-28. септембар 2013.

П О З И В Н И Ц А

ОРГАНИЗАТОРИ:
Еколошки покрет Новог Сада, Војвођанска академија наука и уметности, Универзитет у Новом Саду,
Руски државни пољопривредни универзитет-МТАА,
Руски државни северозападни медицински универзитет
„И. И. Мечников”,
Институт за ратарство и повртарство у Новом Саду,
Институт за прехрамбене технологије у Новом Саду,
Legambiente (национална еколошка организација Италије)

Почасни, Научни и Организациони одбор
XVII Међународне Еко-конференције® 2013
X Заштита животне средине градова и приградских насеља

ИМАЈУ ЧАСТ ДА ВАС ПОЗОВУ

На свечано отварање XVII Међународне Еко-конференције®
која ће бити отворена у среду, 25. септембра 2013. године у амфитеатру JП Спортског и пословног центра ,,Војводина”
ул. Сутјеска бр. 2 са почетком у 10.00 часова

Председник Почасног одбора
Проф. др Драган Станић, с.р. Председник Научног одбора
Академик Кастори Рудолф, с.р.

Председник Организационог одбора
Никола Алексић, с.р.

ПРОГРАМ ОТВАРАЊА:
10.00 – 12.00 СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ
- Пригодни културно уметнички програм
- Поздравна реч проф. др Драгослава Петровића, Покрајинског
секретара за науку и технолошки развој и свечано отварање
- Поздравна реч академика Кастори Рудолфа, председника Научног
одбора Еко-конференције
- Поздравна реч Николе Алексића, председника Организационог
Одбора и директора Еколошког покрета Новог Сада
- Поздравна реч гостију
- Уводно излагање проф. др Слoбодана Крњетина: ,,Зелена
архитектура-вертикале у екстеријеру и ентеријеру”

- КОКТЕЛ -