ПОЗИВ НА ГОДИШЊУ И ИЗБОРНУ СКУПШТИНУ

 

-ЧЛАНОВИМА, СИМПАТИЗЕРИМА И ПРИЈАТЕЉИМА

 ЕКОЛОШКОГ ПОКРЕТА НОВОГ САДА

 

 

На основу чл. 22 Статута Еколошког покрета Новог Сада, упућујем

 

 

П О З И В

НА

ГОДИШЊУ И ИЗБОРНУ СКУПШТИНУ

 

Која ће бити одржана у суботу, 20. априла 2013. године у Покрајинском заводу за заштиту природе, Радничка ул. бр. 20а са почетком у 11.00 часова, за коју предлажем следећи

 

ДНЕВНИ РЕД

 

1. Избор Радног председништва, записничара и два оверивача записника

2. Разматрање Извештаја о раду за 2011  и 2012. годину

3. Разматрање Извештаја о финансијском пословању у 2011 и 2013. године

4. Избор председника и заменика председника Скупштине Еколошког покрета

5. Избор директора и заменика директора Еколошког покрета

6. Избор председника,заменика и три члана Надзорног одбора

7. Разматрање Предлога плана и програма рада за наредни период

8. Разматрање Предлога о додели признања Еколошког покретра

 

- КОКТЕЛ –

 

 

                                                                               Председник Скупштине

                                                                Академик Кастори Рудолф, с.р.