ПОЗИВНИЦА НА СВЕЧАНУ ЛИТУРГИЈУ

 

ЧЛАНОВИМА, СИМПАТИЗЕРИМА И ПОШТОВАОЦИМА

 

П О З И В Н И Ц А

Н А  С В Е Ч А Н У  Л И Т У Р Г И Ј У  П О В О Д О М

23-Г О Д И Ш Њ И Ц Е  О С Н И В А Њ А  И  Р А Д А

ЕКОЛОШКОГ  ПОКРЕТА НОВОГ САДА

ЛИТУРГИЈА ЋЕ БИТИ ОДРЖАНА У ЦРКВИ СВЕТОГ ЂОРЂА У ПЕТРОВАРАДИНУ, УЛ. МАРИНА ДРЖИЋА У НЕДЕЉУ, 21. АПРИЛА 2013. ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ У 10.00 ЧАСОВА

 

 

ЧЛАНОВИМА, СИМПАТИЗЕРИМА И ПОШТОВАОЦИМА

 

П О З И В Н И Ц А

Н А  С В Е Ч А Н У  Л И Т У Р Г И Ј У  П О В О Д О М

23-Г О Д И Ш Њ И Ц Е  О С Н И В А Њ А  И  Р А Д А

ЕКОЛОШКОГ  ПОКРЕТА НОВОГ САДА

ЛИТУРГИЈА ЋЕ БИТИ ОДРЖАНА У ЦРКВИ СВЕТОГ ЂОРЂА У ПЕТРОВАРАДИНУ, УЛ. МАРИНА ДРЖИЋА У НЕДЕЉУ, 21. АПРИЛА 2013. ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ У 10.00 ЧАСОВА

 

 

 

ЧЛАНОВИМА, СИМПАТИЗЕРИМА И ПОШТОВАОЦИМА

 

П О З И В Н И Ц А

Н А  С В Е Ч А Н У  Л И Т У Р Г И Ј У  П О В О Д О М

23-Г О Д И Ш Њ И Ц Е  О С Н И В А Њ А  И  Р А Д А

ЕКОЛОШКОГ  ПОКРЕТА НОВОГ САДА

ЛИТУРГИЈА ЋЕ БИТИ ОДРЖАНА У ЦРКВИ СВЕТОГ ЂОРЂА У ПЕТРОВАРАДИНУ, УЛ. МАРИНА ДРЖИЋА У НЕДЕЉУ, 21. АПРИЛА 2013. ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ У 10.00 ЧАСОВА